RSS

You are here

Уместо напуштене пруге, “зелена стаза” од Петроварадина до Беочина

Mинистaрствo грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe oбjaвилo je јавни позив зa изрaду идejнoг рeшeњa зa трaнсфoрмaциjу напуштене пругe Пeтрoвaрaдин-Бeoчин у "зeлeну стaзу”, по узору на градове у Европској унији.

 

Идејним решењем ће се добити конкретни предлози како да се на најбољи начин некадашња железничка пруга и пратећи објекти претворе у стазу за бициклисте коју ће грађани Новог Сада и Беочина моћи да користе за спорт, рекреацију, културу, као и за развој туризма.

 

“Зелена стаза” од Петроварадина до Беочина, која се ради као пилот-пројекат, конципирана је по узору на земље Европске уније, где се последњих 15-20 година интензивно развија, посебно у Шпанији и Белгији, као начин развоја туризма, промовисања здравог живота и унапређења квалитета живота грађана.

 

Поред трансформације напуштених пруга у стазу за пешаке и бициклисте, концепт “зелених стаза” подразумева и да се железничке станице и куће чувара путних прелаза које се више не користе претворе у музеје или користе за смештај туриста, изнајмљивање бицикала, инфо-центре за туристе и др.

 

Реализација овог пројекта иницирана је у оквиру Радне групе за праћење реализације инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, којом председава потпредседница Владе, проф. др Зорана Михајловић.