RSS

You are here

Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу додељен сертификат о испуњености стандарда ISO 9001:2008

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, орган у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре, успешно је имплементирала захтеве стандарда ISO 9001:2008.

 

То је један од првих сертификата додељен органу државне управе за пословање по међународним стандардима, са циљевима достизања нивоа квалитета који ће задовољити захтеве и очекивања интересних група, укљујучујући Организацију бродара, државних органа, међународних организација и грађана, подиспоручилаца материјала, опреме и услуга.

 

Тим сертификатом Управа је потврдила усаглашеност система менаџмента квалитетом са захтевима стандарда ИСО 9001:2008, за област Технички надзор пловилима која обухвата бродове, техничке пловне објекте, скеле, чамце за јавни превоз у привредне сврхе, плутајуће објекте за привредне сврхе.

 

Сертификат је 30. октобра 2014. године у просторијама Управе на Новом Београду, директору Управе Слободану Милошевићу уручила мр Мирјана Станић, директор сертификационог тела StandCert.