RSS

You are here

Усвојена Декларација: Земље региона заједно раде на већој безбедности у саобраћају

Декларација о безбедности саобраћаја на Западном Балкану усвојена је у Љубљани у оквиру Трансевропских транспортних дана (TEN-T Days),конференције посвећене транспортном повезивању која се одржава под покровитељством Европске комисије.

 

Циљ декларације, чије је усвајање подржала и Србија, је да омогући интензивнију сарадњу у региону у области управљања безбедношћу у друмском саобраћају, што је област која је у надлежности свих министарстава саобраћаја у земљама чланицама Европске уније. Такође, циљеви декларације везани су и за предузимање заједничких активности на промовисању безбедније инфраструктуре, безбедних возила и корисника друмског саобраћаја, као и за размену искустава.

 

Декларацијом се изражава спремност да се појачају активности на националном, регионалном и европском нивоу, у циљу спровођења политика и мера у области безбедности саобраћаја које ће допринети смањењу броја погинулих и озбиљно повређених на путевима.

 

Конференција Трансевропски транспортни дани одржана је од 24. до 26. априла у Љубљани. Ова конференција један је од најзначајнијих догађаја у Европи на тему транспортног повезивања које окупља министре, представнике финансијских институција, приватне инвеститоре и организације цивилног друштва.