RSS

You are here

Усвојене измене Закона о ваздушном саобраћају

Скупштина Србије усвојила је данас измене Закона о ваздушном саобраћају, које, поред осталог, предвиђају формирање Националног комитета за безбедност.

Национални комитет за безбедност се оснива као повремено радно тело Владе Србије, са задатком да усклађује деловање органа, организација и ваздухопловних субјеката који су одговорни за безбедност у ваздухопловству и давање препорука како да се безбедност побољша.

Прописано је да тај комитет координира припрему и израду предлога националног програма безбедности у ваздухопловству, као и да састав и начин рада тог органа прописује Влада Србије, на предлог министра надлежног за послове саобраћаја.

Усвојеним изменама предвиђено је да мрежу рута ваздушног саобраћаја убудуће одобрава Директорат, уместо Министарства како је то до сада било.

Такође, уместо министра надлежног за послове саобраћаја Директорату се даје овлашћење да донесе пропис о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавање лица.

Задржава се досадашње решење поделе аеродрома на цивилне, војне и мешовите, али се детаљније уређују услови за стицање својства мешовитог аеродрома.

Директорат цивилног ваздухопловства овим законом постаје у потпуности незвисно регулаторно тело, а само један подзаконски акт ће уредити Министарство, а биће везан за Национлни комитет за безбедност.

Управни одбор Директората више неће чинити министри, а законом се уводи јасна процедура за одобравање чартер летова.

Посланици су на предлог посланика СНС Владимира Орлића усвојили и аутентично тумачење одредбе 54 Закона о високошколском образовању, у коме се наводи да ту одредбу треба тумачити тако да се орган пословођења одговарајуће високошколске установе бира на три године, са могућношћу само једног поновног избора у истој установи, при чему на укупан број мандата не утичу промене у имену и презимену тог лица, називу установе, као и измене и допуне закона уколико оне не уређују на другачији начин питање укупног броја мандата пословодног органа у истој установи.