RSS

You are here

Влада Србије усвојила Одлуку о спровођењу конкурса за директора “Железница Србије”

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за директора Железница Србије.

 

Именовање директора овог предузећа врши се на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику“.

 

Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса. Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Србије“, дневном листу „Политика“ и на званичној интернет презентацији Министарства привреде.