RSS

You are here

Закључак Владе о одузимању поверених послова Инжењерској комори Србије

У документу у прилогу налази се Закључaк којим је Влада дала сагласност да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као орган који врши надзор над законитошћу рада Инжењерске коморе Србије, преузме извршавање поверених послова који се односе на утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног  пројектанта и  одговорног извођача радова, на  120 дана, почев од дана доношења закључка.