You are here

Саша Радуловић

Државни секретар

Саша Радуловић је рођен 1973. године у Бијелом Пољу у Црној Гори. Дипломирао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

У периоду од 2020. до 2022. године је обављао дужност државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Од 2018. до 2020. године је био посебни саветник министра у Министарству заштите животне средине.

Од децембра 2019. године је члан Савета Шумарског факултета у Београду.

Осим наведеног, у периоду од 2008. до 2015. године је био члан Управног одбора ЈП Србијашуме Београд и од 2008. до 2012. године члан Управног одбора Института за шумарство у Београду.

У својој професионалној каријери је претходно био приватни предузетник, у периоду од 2004. до 2014. године.

Ожењен је и отац двоје деце.