RSS

You are here

Изградња Жежељевог Моста и Демонтажа Привременог Моста МД 88

Инвеститор:

 

„Инфраструктура железнице Србије“а.д., која је преузела права и обавезе од  „Железнице Србије“ а.д.,  на основу Уговора о уступању Уговора, дана 26.01.2016. год.

 

Финансијер:

 

Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад у односу 2/3 и 1/3 и Влада Републике Србије

 

Извођач:

 

AZVI S.A. (Шпанија) у конзорцијуму са Taddei S.p,A. (Италија) и Horta Construction Coslada S.L. (Шпанија)

 

Пројектант:

 

„ENCODE“ d.o.o. Београд – Дамир Пецо, дипл.инж.грађ.

„DEL ING“ d.o.o. Београд – Александар Бојовић, дипл.инж.грађ.

 

Опис пројекта:

 

Мост се налази на траси међународне железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица – Државна граница (Келебија), од km 75+083 до km 75+557 (Коридор Xb) и саставни је део Пројекта пруге Београд – Будимпешта.

  Пројектовани мост је дуг 474 m а широк 31 m. Садржи два железничка колосека за брзине од 160 km/h, две саобраћајне траке за друмски саобраћај ширине 7,7 m и по две пешачко бициклистичке стазе ширине  2,5 m.

  Пројекат се реализује кроз два уговора између Инвеститора и Извођача радова и то:

  • Лот 1 - Делегација ЕУ, који обухвата набавку материјала, производњу свих челичних елемената и транспорт до градилишта у Новом Саду
  • Лот 2 - АПВ+ГНС, који обухвата изградњу пет стубова моста, монтажу челичних елемената који чине мали и велики лук моста, инсталацију вешаљки, нагуравање лукова на пројектовану позицију на стубовове, изградњу бетонске плоче моста, изградњу железничке пруге са свим СС, ТК и електроенергетским постројењима, изградњу друмске саобраћајнице са свом саобраћајном инфраструктуром, као и демонтажу привременог МД 88 моста. 

 

Значај пројекта:

 

Пројекат од изузетног стратешког значаја с обзиром на то да изградња Жежељевог моста омогућава:

  • Повезивање леве и десне обале реке Дунав
  • Шири пловни отвор на пловном путу реке Дунав у Новом Саду (Коридор VII)
  • Реализацију пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије.

 

Статус пројекта:

 

Дана 07.04.2018. године на мосту је успостављен редован железнички саобраћај. У периоду након успостављања железничког саобраћаја, завршени су преостали радови, те је мост крајем маја 2018. год. био спреман и за прихват друмског и пешачко – бициклистичког саобраћаја.

Дана  01. септембра 2018. године успостављен и друмски саобраћај, када је укључено и јавно градско осветљење на мосту.

Након пребацивања друмског саобраћаја са привременог монтажно демонтажног друмско железничког моста МД 88 у Новом Саду на нови мост, стекли су се услови за почетак његове демонтаже. Тако је већ почетком октобра месеца 2018. год. демонтиран један распон моста и један стуб,  који се налазио на новосадској страни што је омогућило рехабилитацију градске саобраћајнице – Београдски кеј, која је и пуштена у саобраћај 28. децембра 2018. год.

У периоду октобар-јануар водостај Дунава је био изузетно низак, па је наставак демонтаже почео крајем јануара 2019. год. Дана 24. марта 2019. год. у потпуности је уклоњена челична конструкција моста.

У току су радови рушења четири стуба и 24 армирано-бетонских шипова у реци пречника 1500 мм. Према динамичком плану радови би требали бити завршени до краја јуна месеца.

 

Физичка реализација: 98,50% (Жежељев мост је завршен, укључујући и технички пријем,  разлика до 100 % је демонтажа МД 88, који је у току)

Финансијска реализација: 96,54%

 

Завршетак пројекта:

 

Септембар 2019. године (након истека гарантног периода).