You are here

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu