RSS

You are here

Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе

У Групи за инспекцијске послове за транспорт оапсне робе обављају се послови који се односе на:инспекцијски надзор над спровођењем Закона о транспорту опасне робе и прописа донетих на основу тог закона и закона из области инспекцијског надзора;подношење пријава;предузимање мера утврђених законом и подзаконским прописима, као и други послови из делокруга Групе.