RSS

You are here

Изградња интермодалног терминала у Београду

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу града Београда
 

Назив пројекта: 

Изградња интермодалног терминала у Београду

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда

Пројектант: 

Egis International / City net

Значај пројекта: 

Циљ пројекта је да допринесе дугорочном одрживом развоју логистичке инфраструктуре и мултимодалног транспорта у Републици Србији.То би требало да буде постигнуто кроз повезивање свих видова саобраћаја, чиме се повећава могућност да се осигура мобилност терета, ефикаснија примена транспортних средстава, квалитет логистичких и пратећих услуга, повећање атрактивности и конкурентности Републике Србије као транзитне државе, кроз боље коришћење домаћих ресурса и смањење трошкова транспорта терета, као и утицаја на животну средину од стране тешких теретних возила.

Статус пројекта: 

Техничка документација је завршена. Финансијски споразум са Европском комисијом за ИПА 2015 на основу ког се финансира изградња првог модерног интермодалног терминала у Београду (Батајници) потписан је 30. 12. 2016. године. Обезбеђена су средства кроз ИПА 2015 у вредности од  15,54 милиона евра, од чега национално кофинансирање износи 1,76 милиона евра за радове, надзор, опрему и ТА за оператора, као и четири милиона евра за процес експропријације, који се финансира из буџета Града Београда. 
 

Вредност инвестиције: 

21,3 милиона евра (укључујући и четири милиона евра за експропријацију)
 

Почетак пројекта: 

 Очекује се да радови на изградњи Интермодалног терминала почну током 2019.

Завршетак пројекта: 

Крајем 2021. године

Извор финансирања: 

85%  ИПА 2015
15% буџет Републике Србије 
четири милиона евра за експропријацију из буџета Града Београда

Опис пројекта: 

Будући интермодални терминал ће имати директну везу са Коридором Х, тј. биће повезан са железничком станицом у Батајници преко сервисне саобраћајнице за друмску петљу Батајница. Површина интермодалног терминала са приступним путевима износи око 13 хектара. Близу интермодалног терминала планиран је развој логистичког центра на површини од 82,5 хектара.
На основу Идејног пројекта, најважнији део терминала ће бити манипулативна површина, која се састоји од:

  • 3 колосека: 2 претоварна колосека за утовар и истовар контенера и 1 додатни манипулативни колосек за локомотиву (сваки од њих је 650 м дужине);
  • 4 саобраћајне траке за пролаз камиона: 1 пролазна, 1 утоварно-истоварна, 1 резервна и 1 трака за излаз у случају опасности;
  • плато за привремено одлагање контенера: 3 контејнерске линије за привремено одлагање контејнера, фриго-контејнера, изменљивих транспортних судова и контејнера са опасном робом.