RSS

You are here

Изградња нове пруге, од пруге Мала Крсна-Смедерево до Нове луке Смедерево

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

Изградња нове пруге, од пруге Мала Крсна-Смедерево до Нове луке Смедерево

Извођач: 

Група понуђача, „Страбаг ДОО“, „Војводинапут“ Панчево, „Страбаг АД“, Аустрија, „ПРО-инжењеринг ДОО“. Београд, TPA д.о.о Београд

Надзор: 

Саобраћајни институт ЦИП

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП

Значај пројекта: 

Овај пројекат обухвата изградњу прве пруге у Србији искључиво за теретни саобраћај и која ће повезати Луку Смедерево са железничком коридором Х. Пројекат обухвата изградњу једноколосечне електрифициране пруге, укључујући ранжирну станицу и станичну зграду. Пруга је од огромног значаја и за подизање атрактивности индустријске зоне у Смедереву, која се планира у залеђу Луке Смедерево, а чији је почетак изградње планиран у 2020. години.

Статус пројекта: 

Прва фаза радова је завршена у новембру 2018. године, у оквиру које је изграђено 5,5 км пруге, укључујући ранжирну станицу и станичну зграду.

У току је јавна набавка за избор извоађача радова и надзор за реализацију друге фазе радова у оквиру које ће бити изграђено укрштање нове пруге са шпостојећом, као и електрификација целе трасе пруге.

Вредност инвестиције: 

9,5 милиона евра

Почетак пројекта: 

5.2.2018. године

Завршетак пројекта: 

Јун 2019. године

Извор финансирања: 

Буџет РС