RSS

You are here

Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд центар – Стара Пазова

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,"Инфраструктура железнице Србије" а. д.

Назив пројекта: 

Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд центар – Стара Пазова

Инвеститор: 

Инфраструктура железнице Србије а. д.

Финансијер: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China

Communications Construction Company Ltd

Значај пројекта: 

Пројекат је део најзначајнијих инфраструктурних пројеката у Србији који се реализују у склопу сарадње са Народном Републиком Кином, Руском Федерацијом и Републиком Мађарском у оквиру иницијативе 16+1 „Један пут, један појас“. 

Вредност инвестиције: 

350.162.540,00УСД

Почетак пројекта: 

5. јун 2018. године

Завршетак пројекта: 

5. јун 2021. године

Опис пројекта: 

Радови се изводе и ускладу су са планираном динамиком извођења радова. Нема назнака за повећање уговореног рока.

- У току су радови на доњем строју пруге, а посебно у подручју станице Нови Београд.

- Изводе се радови насипања и сабијања прелазног слоја пруге на деоници Београд   

  Центар – Земун.

- У току су припремни радови за изградњу потходника на локацији Тошиног бунара.

 

Пројекат подразумева фазу пројектовања (пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење), изградњу, набавку, испоруку и уградњу свих елемената потребних за модернизацију, реконструкцију и изградњу железничке пруге на деоници Београд центар–Стара Пазова у дужини од 34,5 км, реконструкцију постојеће двоколосечне пруге и изградњу нових колосека за теретни саобраћај на релацији Батајница–Стара Пазова, ради успостављања електрификоване двоколосечне пруге за мешовити саобраћај брзине до 200 км/час у складу са захтевима основног коридора Трансевропске саобраћајне мреже (ТЕНТ) и усклађене са техничким спецификацијама интероперабилности (ТСИ).