RSS

You are here

Рехабилитација пруга (ЕБРД V) Компонента 2: Реконструкција деонице Јајинци  (км 9+896) - Мала Крсна и станице Мала Крсна

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
„Инфраструктура железнице Србије“АД

Назив пројекта: 

Рехабилитација пруга (ЕБРД V) Компонента 2: Реконструкција деонице Јајинци  (км 9+896) - Мала Крсна и станице Мала Крсна

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије“ а. д,  Београд

Извођач: 

Конзорцијум француска компанија „COLAS Rail“ и „Енергопројект


 

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Пруга Јајинци–Мала Крсна налази се на међународном железничком Коридору X кроз Србију, чиме се утиче на побољ­ша­ње ста­ња железничке инфраструктуре железничке мреже Србије уз повећање безбедности и поузданости одвијања саобраћаја.
 

Статус пројекта: 

Дана 28. 12. 2018. потписан је Уговор бр.1/2018-4009 са конзорцијумом COLAS Rail и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР. Планирано трајање радова је 15 месеци. Почетак радова се очекује до јуна 2019. године.

Вредност инвестиције: 

50.000.000,00 ЕУР

Почетак пројекта: 

Јун 2019. године

Завршетак пројекта: 

2020. године

Извор финансирања: 

Кре­дит Европ­ске бан­ке за об­но­ву и раз­вој (ЕБРД V)