RSS

You are here

Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србије“АД

Назив пројекта: 

Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д,  Београд

Извођач: 

Уговор за извођење радова није потписан

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш-Димитровград као део Коридора 10 је од изузетног значаја за Републику Србију. Пројекат представља везу између Републике Србије и Републике Бугарске којом се крећу велике количине робе како из Турске, тако и са Блиског истока, при чему би се допринело отклањању неколико уских грла на овој прузи. Ова деоница сматра се индикативним проширењем Основне трансевропске мреже - ТЕН-Т, што представља предуслов за обезбеђење бесповратних средстава за реализацију пројекта.

Такође, ова пруга је једини део Коридора 10 који није електрифициран, а због значаја Коридора 10 за Републику Србију, потребно је реконструисати и побољшати овај пружни правац како би се подстакао транзит преко Србије као конкурентског правца Коридору 4.

Статус пројекта: 

„Инфрастуктура железнице Србије“ а. д. је спровела процедуру за избор консултантских услуга за надзор над радовима и помоћ Јединици за реализацију пројекта. Изабрана је понуда коју је доставио ITALFERR S.p.A. (износ понуде 4.911.295,26 ЕУР), и на избор је прибављена сагласност банке.

Вредност инвестиције: 

268,28 милиона ЕУР

Почетак пројекта: 

Септембар 2019. године

Завршетак пројекта: 

2023. године

Извор финансирања: 

Европска инвестициона банка, Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF)
 

Опис пројекта: 

Реализација овог пројекта ће обухватити четири компоненте: компоненту 1 - грађевинска реконструкција са припремом за електрификацију за деоницу пруге Сићево-Станичење-Димитровград (80 км), компонента 2 - изградња једноколосечне трасе обилазне пруге око града Ниша за путнички и теретни саобраћај (22 км), компонента 3 - електрификација и опремање пруге сигнално-сигурносним (СС) и телефонско-телекомуникационим (ТТ) уређајима од Ниша до Димитровграда (86 км) и компонента 4 - услуге пројектовања, надзор над радовима које изводе трећа лица и подршка активностима у вези са пројектом. Укупна вредност овог пројекта износи 268,28 милиона евра. Средства неопходна за инвестирање обезбеђена су кроз три извора финансирања. Финансијским уговором са Европском инвестиционом банком обезбеђен је кредит од 134 милиона евра, док 73,04 милиона евра представљају бесповратна средства ЕУ обезбеђена кроз механизам Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF). Преостала вредност средстава у износу од 61,24 милиона евра финансираће се из буџета Републике Србије. Финансијски уговори и два споразума о бесповратним средствима потписани су 31. 1. 2018. године. Аплицирано је из WBIF за инвестициони грант за изградњу обилазне пруге око града Ниша, вредност гранта 34.410.260 ЕУР (када средства буду одобрена смањиће се учешће из буџета РС).