RSS

You are here

Реконструкција Полетно-слетне стазе 12-30 Аеродрома Никола Тесла

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Назив пројекта: 

Реконструкција Полетно-слетне стазе 12-30 Аеродрома Никола Тесла

Инвеститор: 

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Пројектант: 

У току је поступак јавне набвке за избор најповољнијег понуђача за израду техничке документације анализе варијантних решења побољшања коловозне конструкције полетно-слетне стазе. Након тог поступка, утврдиће се услови за покретање поступка за јавну набавку израде техничке документације за извођење радова.

Значај пројекта: 

Безбедно и сигурно одвијање ваздушног саобраћаја, повећање квалитета основног ресурса аеродрома.

Статус пројекта: 

У току је спровођење поступка за израду техничке документације анализе варијантних решења побољшања коловзне конструкције полетно-слетне стазе. Резултати анализе ће одредити у ком обиму и на који начин ће се приступити радовима на реконструкцији полетно-слетне стазе 12-30.

Вредност инвестиције: 

45 000 000 евра – реконструкција

Почетак пројекта: 

2016.

Завршетак пројекта: 

2019.

Извор финансирања: 

Учешће приватног сектора (УПС) или остали извори финансирања.

Опис пројекта: 

Санација круте коловозне конструкције ПСС је последњи пут извршена 2005. стругањем хабајућег слоја асфалта и постављањем новог на основу пројекта који је израдио Институт за путеве. Обзиром на оштећења у виду рефлектованих пукотина које су се појавиле у хабајућем слоју а због оштећења носеће конструкције потребно је извршити реконструкцију кoja зависи од резултата техничке документације-анализе, која је у току.

Степен физичке реализације: 

У току је спровођење поступка за израду техничке документације анализе варијантних решења побољшања коловозне конструкције полетно-слетне стазе.

Степен финансијске реализације: 

Нису извршена никаква плаћања у овој фази пројекта.