RSS

You are here

Систем светлосног обележавања Аеродрома Поникве

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ЈП Аеродром Поникве

Назив пројекта: 

Систем светлосног обележавања Аеродрома Поникве

Инвеститор: 

ЈП "Аеродром Поникве"

Пројектант: 

ELGRA VISION d.o.o., Београд

Техничка контрола: 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, МГСИ

Значај пројекта: 

Отвореност аеродрома у лошим временским условима и ноћу, што би омогућило већи промет путника на аеродрому Поникве (повећање директних и индиректних прихода региона).

Статус пројекта: 

У току је изрaда пројектне докумeтације

 

Вредност инвестиције: 

300.000 ЕУР

Почетак пројекта: 

2016 год.

Завршетак пројекта: 

2017. год.

Извор финансирања: 

Локалне самоуправе Златиборског округа

Опис пројекта: 

Уградња система светлосног обележавања у складу са фазним развојем аеродрома Поникве (три фазе развоја)

Степен физичке реализације: 

Припрема техничке документације