RSS

You are here

Заједничка група за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања - Дуинг бизнис


Заједничка група за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања, Дуинг бизнис, основана је 20. децембра 2014. године, са задатком да дефинише конкретне мере за унапређење пословног окружења у Србији. Заједничком групом председава потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије, проф. др Зорана Михајловић.

Према извештају за 2018, Србија заузима 43. место по лакоћи пословања од 190 економија које прати листа Дуинг бизнис, што представља напредак за 48 позиција за три године и уједно је најбољи резултат од 2007, када је Србија први пут рангирана. Од формирања Заједничке групе, Србија бележи континуирано побољшање рејтинга, а најбољи резултат остварен је у области издавања грађевинских дозвола, где је Србија на Дуинг бизнис листи за 2017/2018. годину 10. на свету, напредујући за 176 позиција у истом периоду.

Листа Дуинг бизнис конципирана је тако да не узима у обзир све услове пословања, већ је усмерена на 10 кључних области које су последица државних политика и начина на који се те политике спроводе: отпочињање пословања, добијање грађевинске дозволе, добијање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, регистровање имовине, добијање кредита, заштита мањинских акционара, плаћање пореза, прекогранична трговина, извршење уговора и решавање стечаја.

Напредак на Дуинг бизнис листи значи да су закони који уређују пословни амбијент постали квалитетнији и да се ефикасније спроводе, што погодује развоју домаће привреде и страним инвестицијама
.