RSS

You are here

Mihajlović sa Sindikatom zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju

Potpredsednik Vlade prof. dr Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa delegacijom  Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije o merama koje će država preduzeti radi uvođenja reda u ovoj oblasti.

 

Potpredsednik Mihajlović, koja je i resorni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, istakla je da se u oblast međunarodnog, međugradskog, prigradskog i gradskog saobraćaja mora uvesti mnogo više reda, a jedna od mera biće pojačani inspekcijski nadzor, zbog čega je u Ministarstvu i formiran posebni sektor za kontrolu i nadzor. Prema njenim rečima, ubuduće će biti znatno pooštrena kaznena politika kako bi prevoz putnika i robe funkcionisali u zakonskim okvirima, bez nelojalne konkurencije i izbegavanja plaćanja poreza i drugih dažbina državi. Ona je najavila da će se kontrola rada prevoznika ubuduće obavljati u saradnji sa Ministarstvom finansija, MUP-om i Ministarstvom rada, a u proceduri su i nacrti zakona o prevozu putnika i zakona o prevozu roba u drumskom saobraćaju, čijim usvajanjem će sistemski biti regulisana ova oblast.

 

Delegacija Sindikata je, uz zahvalnost što je Ministarstvo pokazalo da ima sluha za njihove problema, iznela pritužbe da su u proteklom periodu pojedini prevoznici dobijali dozvole za međunarodni transport, čiji je broj nesrazmeran broju vozila koje poseduju. Između ostalog su ukazali da pojedini prevoznici kreću sa lokacija izvan autobuskih stanica, kao i da ne evidentiraju prodate vozne karte. Oni su kao jedan od velikih problema naveli i nelojalnu konkurenciju koju autobuskim prevoznicima čine neregistrovani kombi prevoznici na prigradskim, međugradskim, pa čak i međunarodnim linijama.

 

Na sastanku je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni, a Sindikat je prihvatio poziv da sarađuje sa inspekcijskim službama Ministarstva i učestvuje u donošenju zakonskih rešenja u ovoj oblasti.