RSS

You are here

JAVNE PREZENTACIJE URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA U BLOKU 13 SA KOMBINOVANOM NAMENOM HOTELA I STANOVANjA NA KP 1508/363 KO SAVSKI VENAC, BEOGRAD i URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA VIŠEPORODIČNOG STANOVANjA VISOKE SPRATNOSTI SA KOME