RSS

You are here

JN 22/2019 - Izrada analize projekta, nacrta studije opravdanosti za davanje lučke koncesije, učestvovanje u izradi konačnog predloga za donošenje koncesionog akta, priprema i učešće u postupku dodele lučke koncesije u delu pripreme odgovora na tehnička p