RSS

You are here

JN 25/2019 Usluga - angažovanje jednog tematskog stručnjaka sa punim radnim vremenom za podršku administraciji Srbije u implementaciji EUSAIR (Strategija EU za Jadransko-jonsku regiju), naročito za zvanično postavljenog koordinatora stuba (KS) za Stub 2,