RSS

You are here

JN 28/2018 Usluge integralne podrške za rad "Sistema za izdavanje međunarodnih dozvola u drumskom transportu" u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS" broj 68/15) i Zakona o prevozu tereta u drumskom saob