RSS

You are here

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Savezne Slade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari