RSS

You are here

KOORDINACIONO TELO ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

 

Vlada Srbije osnovala je 30. oktobra 2014. godine Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, na čijem čelu je potpredsednica Vlade, prof. dr Zorana Mihajlović.

Koordinaciono telo razmatraće sva pitanja i koordiniraće rad organa državne uprave u vezi sa rodnom ravnopravnošću u Srbiji. Osnivanje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost je značajno za proces evropskih integracija i unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji.

 www.rodnaravnopravnost.gov.rs