RSS

You are here

Aerodromi ”Nikola Tesla” ano beogradi na phanelape, adivesta ačhavenape sa komercialne maškharthemutne urjavipe

Aerodromi “Nikola Tesla” ano Beogradi na ka phanolpe ano vakhti so čhivdilo avrirndomo situacia vaš bufljaripe virusi COVID-19, ama pedo fundo pratsavako Thagarutna Srbiako kotar 19. marti 2020. berš ano 12 sati  anojekhvakhti ka ačhavolpe sa komercialno maškharthemutne urjavipe kotar thaj ko Aerodromi “Nikola Tesla”. Maškharthemutno samatrendako nakhavipe ano Aerodromi “Nikola Tesla” pratsava Thagarutna Srbiako anojekhvakhti ka ovol phando kotar 19. marti 2020. berš. 

 

Aerodromi “Nikola Tesla” ano Beogradi ačhola putardo vaš sa humanitarno urjavipe thaj kargo dromutnipe, a aero thanutnipe Srbiako ačhola putardo vaš sa urjavipe prekal oleste. Turvinutnipe dromutnenge kaj vaš pobufljarde informacie kotar čhandipe vaš te resen pere hakaja rodena ki avio-kompania.

 

Vaš informacia kotar infektivno nasvalipe COVID-19 phena tumenge te dikhlaren  www.covid19.rs