RSS

You are here

I Mihajlovićka ano putaripe bešipasko Transporteski khupatni: Srbia centri transportesko thaj phandipe regionesko

I Telopresidentka Thagarutna Srbiaki, prof. dr Zorana Mihajlović, kupate e presidentka Thagarutnaki Ana Brnabić, e evropaka komesarka vaš transporti Violeta Bulc thaj e šefea Delegaciako EU Sem Fabricije, putardja bešipe Transportno khupatnako mesmerjavinutni Evropa ano Beogradi.

 

Ano lošalo putaripe bešipasko evropako instituciako ani Srbia lela kotor ini direktori Sekretarijatesko Transportno khupatnako Alen Baron.

 

"Avdive sito semno dive na numa vaš Srbia, kote arakhelape bešipe Transportno khupatnako, več ini sa regioni, soske reso amaro sito te kera buti kupate thaj maškhar amende te phanahape. Transporti sito majzoralo banduk vaš sa amare dizutne, te barjarova thaj pošukhar te dživdina, vaš neve investicie thaj pošukhar standardi", phendja telopresidentka Mihajlović.

 

Voj phendja kaj transporti nane numa dromja, pruge, asfalti thaj bar, več kaj ov  majangle semninela tehnipe, stabilipe thaj prosperiteti.

 

"Akava sito baro adamo ano drom ki Evropaki unia thaj Srbia kotar avdive jekh preja ani Transportno unia. Prekal Transportno khupatni, sar angluni evropaki institucia ani amari phuv, ka resa vaš phandipe regionesko, ama ini cidipe bifizikane barijere pedo amare samatrende. Nais e komesarkake Bulc soske sa akava vakhti dendja ažutipe thaj dumo sar te pozorale thaj pobut phanahape", phendja voj.

 

I Premijerka Brnabić phendja kaj putaripe TKh ano Beogradi baro barikanipe vaš amari phuv, ama ini simboli baro pačavipaske.

 

"Sekretarijati Transportno khupatnako pana jekh simboli anglunisaripasko thaj verifikacia kaj  than regionesko ano ilo Evropako. Amare phuvja phanela istoria, ama ini dudlardo avutnipe", phendja i Brnabićka.

 

Evropaki komesarka Violeta Bulc phendja kaj avdisutno keripe simboli politikano manglipasko thaj numa starti podur kupatno maškharipasko.

 

"Transportesko phandipe semninela maškharipe, tehnipe thaj adžukharipe. Akava sito angluno drom kaj phuvja rjačutno  Balkanesko siolen direktno khuvipe ano jekhutno evropako marketi. Sekretarijati ka resol te tiknjarenpe hardžipe projektjengo thaj te crdenpe neve incesticie. Akava sito kombipe  savo ka resol phanglipe phuvjengo EU e regioneja rjačutno Balkani", phendja voj.

 

Ambasadori EU ani Srbia Sem Fabrici phendja kaj e Unia čhivela bari energia ano transporti thaj odova dikhola ini pedo phuvja rjačutno Balkanesko, kote investirisalo 15 milijarde evrja.

 

"Bahtalipe Srbiake soske sitoj kherutni angluna maškharthemutna instituciako ani phuv. Naisaripa bukjake savi kerde telopresidentka Thagarutnaki Zorane Mihajlović thaj komesarka Bulc avdive sijamen bešipe Transportno khupatnako ano Beogradi. Akava sito baro godaripe, ama ini šansa sar vaš Srbiake, adžahar ini sa regioni", phendja Fabrici.

 

Alen Baron phendja kaj lunge kerdilo te lačarolpe Sekretarijati TKh  thaj kaj akaja  sitoj khupatni idejengi thaj resjengi ano savo lena kotor sa phuvja regioneske.

 

"Sekretarijati ka dol dumo phuvejnge ano regioni kotar gatisaripe thaj realizacia projektjengo. Amaro reso sito zorakharipe phandipe regionesko, ama ini pozoralo transportno sistemi savo sito ani harmonia e standardjenca EU", phendja Baron.