RSS

You are here

I Mihajlovićka: Nais askerjenge thaj policajacjenge, ka lačara pana 20.000 apartmajna

I TelopresidentkaThagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, putardja avdive bukja ano lačardipe apartmajna vaš dženutnenge agenciake arakhipaski ani Sremeski Mitrovica.Kupate e Mihajlovićka, bar-temeli vaš lačardipe 190 apartmajna ano molipe 750 milijojna dinarja, čivgja ini telopresidento Thagarutnako thaj ministri andrune bukjengo, Nebojša Stefanović.

 

Mihajlovićka vaš odova phendja kaj akava semno projekti vaš Thagarutni Srbiaki thaj kaj alo vakhti e raštra te inarol sa odole manušenge save na numa so garavde amari phuv, več ini avdive kerena bajo kotar Srbiako arakhipe.

 

"Ulo normalno kaj sakova harica la te kera bukja ani daj nevo soliteri ano daj aver kotor Srbiako. Mange but kamlo so Sremeski Mitrovica šovto diz ano savo la te lačara, šukhar mange so ano oktobri la te kera ini ano Beogradi, a pana mange pošukhar so palo jekh berš disave manuša ka khuven ano pere neve khera, maj angle ano Niš thaj Vranje. Agorisina bešipasko pučipe savo nane agorisalilo dekadenca. Dži po agor akale beršesko thaj ano starti neve beršesko la te lačara ofto milje apartmajna, a maškhar neve dizja ka oven Sombor, Zrenjanin, Zaječar thaj Kruševac", phendja voj.

 

I Mihajlovićka phendja pana kaj 2014. berš na sine šaipe te vakharolpe kotar adžahar baro projekti, ama kaj seriozno  fiskalno konsolidacia thaj bukja ini presidentosko ini Thagarutna Srbiako amari phuv zorali thaj stabilno.

 

"Thaj vaš odova šaj avdive te phena kaj ano disave neve berša ka lačara 20.000 apartmajna ano molipe kotar paše 800 milijojna evrja, a kaj lačardipe anglune ofto milje sito paše 300 milijojna evrja. Srbia avdive stabilno, a tumen sijen semne soske odova stabilipe adikharena, kaj šaj ekonomikano te barjova thaj te ova politikano thaj ekonomikano stabilno", phendja voj.

 

O Telopresidento Thagarutnako thaj ministri andrune bukjengo Nebošja Stefanović naisardja e sa dženutnenge ani askeria thaj policia.

 

"Nais tumenge pedo sa so kerdjen thaj so kerena vaš Srbia. Raštra ka lundjarol te kerol bajo vaš tumenge", phendja o Stefanović.