RSS

You are here

Mihajlovićka: Ano marti anglune natarja kherenge vaš askerja thaj policajcja ani Vranja

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, phendja ano intervju vaš “Politika” kaj ano marti ka oven ulavde anglune natarja neve kherenge vaš askerja thaj policajcja thaj arakhadutne ani Vranja.

 

“Odova ka ovol angluno soliteri savo lačardilo ano rami amare projektesko vaš lačardipe pobuder kotar 8.000 apartmajna ani bufljardi Srbia, vaš savo ulavdjam 274 milijojna evrja”, phenela i Mihajlovićka.

 

Voj phendja kaj sitoj čaljardi rezultatjenca save astradile ani 2019. berš a poulavdipe phendja kaj sitoj barikani pedo odova so ano nakhlo berš agorisalilo thaj mukhlilo ano dromutnipe 130 km neve auto-dromja.

 

“Našti tana ovav čaljardi kana dikhava kaj ano amaro mandati lačardjam sa 350 km neve auto-dromja, kaj agorisindjam Koridori 10, mukhlam ano dromutnipe auto-drom”Miloš Veliki” kotar Beogradi džu Čačak lungo 120 km, a tana vakharav kotar nevisardipe prugengo, portjengo… A palo odova šunava e Boško Obradović, e Vuk Jeremić, e Dragan Djilas thaj e Vojislav Šešelj sar siton opipe lačardipe Moravako koridori kotar Čačak dži Kruševac thaj save naneton vaš dizutne Toplicake te ovelolen auto-drom dži Niš, thaj palem sim bahtali soske dizutne definitivno šaj bidošalipasko te dikhen ko sito vaš soske, ko mangela a ko na mangela diso. Nane baro godaripe, akana saren dikhena ko kerela bajo kotar manglipe dizutnengo, a kaske odova nane nisavo bajo”, phendja i Mihajlovićka.

 

Telopresidentka Thagarutnaki sar majbaro labdardipe ulavela kompletno pharuvipe percepcia infrastrukturaki ani Srbia.

 

“Na sine akoboka dur kana infrastruktura, ano vakhti mere nakhutnengo Velimir Ilić thaj Milutin Mrkonjić, sinetoj vaš hasaibe, vaš hajgaraluko. Numa so šaj sine te šunolpe  sine odova ja Ilićesko “djordikanipe” ja Mrkonjićeske “svoč” satja, marifetluko e mukhlipaske lilenca, angelja thaj gilavne. Avive ani infrastruktura, sar ano nijekh aver sektori, sijamen majbare lumiake kheldutne, avdive ani Srbia infrastruktura sitoj Liga šampiona”, phendja i Mihajlovićka.

 

Kana sito svato kotar projektja ano akava berš, Telopresidentka Mihajlović phendja kaj lungarelape lačardipe Moravako koridori, palem auto-dromja kotar Čačak dži Preljina, kotar Sremeski Rača dži Kuzmin, kotar Ruma dži Šabac thaj Loznica, kaj ka lelpe lačardipe”auto-drom tehnipasko” kotar Niš dži Pločnik.

 

“Ka phana Valjevo e auto-dromeja “Miloš Veliki”, ka lačara Fruškogorako koridori kotar Novi Sad dži Ruma, palem auto-drom Beograd-Zrenjanin, sar ini konekcia maškhar Novi Sad thaj Zrenjanin. Majbare rezultatja adžukharava ani sastrnalutni, maj angle ano nevisardipe regionalno pruge, sar te astara jekh kotar bare resja-kaj sistemeja prugengo te šaj te kera andrutni migracia kotar tikne ano bare thana. Kaj dizutne kotar pere thana šaj sig, na kuč thaj sigurno pampureja te nakhen pi buti ani bari diz thaj adžahar ini te inarenpe khere”, phenela i Mihajlović.