RSS

You are here

Mihajlovićka: Gornji Milanovac trubul te lol pašarutno drom dži “Miloš Veliki”

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, malavdisali avdive e presidentea komunako Gornji Milanovac Dejan Kovačevićea thaj biznisjenca kotar akaja komuna thaj olenca vakhardja kotar lačardipe pašarutne dromutnikane kotar Gornji Milanovac dži kombo Takovo  ano auto-drom “Miloš Veliki”.

 

Mihajlovićka phendja kaj  semno sito vaš komuna thaj kompanie save kerena buti ano Gornji Milanovac te lačarelpe pašarutni dromutnikani, soske odova ka resol ini anipe neve investitorja, palem kaj Ministribe ka dol ažutipe thaj suporti.

 

Presidento komunako Dejan Kovačević phendja kaj lačardipe auto-dromsko “Miloš Veliki” semno ka resol vaš ekonomikano barjaripe Gornje Milanovacesko, a kaj neva pašarutna dromutnikana ka čhinolpe pharipasko dromutnipe prekal centri komunako, sar te firme ano adekvatno čhandipe labarinena auto-drom.

 

Planeja bufljarde regulaciako ka anglodikhlarolpe lačardipe 4,7 km drom, sar ini rekonstrukcia dromeski ano lungipe kotar 5,3 kilometarja.