RSS

You are here

Mihajlovićka: Kanuni te phagol ini ano Pančićeski tepa ini ano mahale Beogradeske

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, akhardja pana jekh drom pedo pačavipe Kanunesko kotar tradipe manušengo ano dromesko dromutnipen thaj jeftisaripe kerdja e dizutnenge so cidena vaš blokada, ini kaj manglape olenge te den jeftisaripe but aver džene savengi buti te legaren kanuni.

 

"Kanuni vaš tradipe manušengo musaj te pačavingol thaj musaj ole te pačavinen ini taksistja, ini "Kargo", savo manglape te registruinolpe, sar so ini lokalno korkorodirekcie musaj te keren piri buti thaj te legaren kanuni. Ministribe  dromutnipasko nane odova savo legarela kanuni, ole musaj te legaren jekhutne lokalno korkorodirekcie, komunalno policia, policia, Ministribe raštrako direkciako thaj lokalno korkorodirekciako thaj aver mandatno institucie. Ini kaj but džene savengi buti te legaren kanuni manglape te keren jeftisaripe dizutnenge, me olenge jeftisarape ano mo anav thaj anav Thagarutnako thaj ano anav lokalno korkorodirekcie save na legarena kanuni", phendja Mihajlovićka ano detharinesko divutno RTS-ko.

 

Telopresidentka Thagarutnaki phendja kaj khonik nanole diso opipe vaš te bešelpe thaj te vakharolpe ini kotar pharuvipe Kanunesko vaš tradipe manušengo ano dromesko dromutnipen, ama kaj kanuni savo sito pedo zoralipe musaj te pačavinolpe. "Te sine kaj si disave hevja, ajde te dikha save siton thaj sar te agorisina odova, kaj khonik na ka cidol, a maj angle dizutne. Ama dži odote, kanuni sito šužo thaj dži na pharuvingola, vov musaj te pačavinolpe. Avdive sijamen kompania "Kargo" vaš savi dizutne kana khuvena na džanena ko olen tradela, a odova musaj te džanolpe vaš arakhipe ano publikako tradipe", phendja i Mihajlovićka.

 

"Kanuni musaj te phagol ini ani situacia ano Pančićeski tepa, sar ini ani situacia taksi tradipe ano Beogradi", phendja voj.

 

Pučljimi vaš aravipe bilegalno objekti ano Pančićeski tepa ano Kopaoniko, i Mihajlovićka phendja kaj Ministribe nanole informacie kaj objekti ano Pančićeski tepa aravelape thaj kaj investitorja nani informišime Ministribe ni kana lačarde akava objekti, palem nane čudipaske so ina akana na informišinde, te sine kaj lele te araven ole.

 

Minstiribe sine principielno ano labaripe kanunesko thaj andja agorisipasko lil pana ano nakhlo berš. Odova so amen phena  sarenenge save bilegalno lačarena objektja sito kaj iklolape pohari lovea korkore te araven objekti ze te aravol raštra thaj palo odova te pokikarol pi buti, soske sar dikhola bilegalno objektja našti veke te egzistirinen", phendja i Mihalovićka, thaj pana phendja kaj hardžipe vaš aravipe objektesko ano Pančićeski tepa sine paše 230.000 evrja.