RSS

You are here

Mihajlovićka: Nane ni hev ni konflikti ani Thagarutni te sine saren kaj pačavina kanuni

Paramisi kotar taksistja thaj "Kargo" thaj deklaracie sa aver akterjengo inardili ani  španiaki seria. A agorisipe sito but čučavno thaj šaj te astarol than ani angluni epizoda - kanuni musaj te pačavinolpe",phendja avdive telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović.

 

Voj,pedo pučipe žurnalistesko ano"Belgrade Food Show"te komentarišinol phenipe primijerkako Ana Brnabić thaj situacia e taksistjenca thaj "Kargoa", phendja  kaj bilačhe si odova kaj garavipa pali paramisi kotar pačavipe kanunesko kerelape paramisi kaj si disavo konflikti ani Thagarutni.

 

"Me na sim ano konflikti e premijerka Ana Brnabićka, te sine kaj oj sitoj ano konflikti manca odova šaj te semninol kaj voj sitoj vaš bipačavipe kanunesko a me hor pačavinava thaj sigurno sim kaj odova nane čače. Kanuni hramisarda premijerka Thagarutnaki, avazinde ole senatorja thaj po agor hramisarda presidento Republikako", phendja voj.

 

Mihajlovićka phendja kaj nane nisavi hev ano Kanuni kotar tradipe manušengo ano dromesko dromutnipen, uč kaj si jekh kompania savi na pačavinela kanuni, kerela taksi tradipe bilegalno jase divikano thaj kaj maškhar divikane  taksistja  thaj von nane nisavo ulavipe.

 

"Paramisja kotar hevja ano kanuni semninela kaj sakova amenda odova šaj te kerol-doktorja šaj te keren amalipe thaj te saslaren manušen kotar nasvalipe, a ka saslarol mi tumen pseudodoktori jase doktori  bi licencako, odova khonik na džanela. Jase manuša so siolen restorantja adžahar šaj te keren amalipe thaj te den sasavo habe, a ko ka keravol habe na džana. Odova nane agorisipe, agorisipe sito pačavipe kanunesko. Musaj te keren registracia, te džana ko sijen, te ikalen fiskalno logari thaj pana but diso", phendja i telopresidentka Thagarutnaki.

 

Mihajlovićka pana phendja kaj na uluvinela taksistjen thaj kaj bimukhlutno so kerelape ano mahala dizjake, ama ini kaj na kerela atako pedo "Kargo", uč rodela sarenenda te pačavinen kanuni.

 

"Me nanema luksuzi tana pačavinav kanuni, finansijerja "Kargoske" siolen, sar dikhola, odova luksuzi thaj musaj te akharen ini konsekvence.Akava kanuni na kerde sijam korkore, uč sarenenca odolenca save ka relizuinenole. Te sine kaj manga te pharuvina kanuni, ajde, ama dži sito pedo zoralipe musaj te pačavinolpe" klidutnindja voj.