RSS

You are here

Mihajlovićka: Sigate komercialno kontrakti vaš Fruškogorako koridori

Ani Thagarutni Srbiaki adikhardilo bešipe Bukjaka grupako vaš realizacia projektesko lačardipe sigutnidromutnikani Novi Sad-Ruma (Fruškogorako koridori),savea preseduindja telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, thaj ano savo lela kotor ini Džang Sjaojuen, generalno direktori kinako kompaniako CRBC ani Srbia.

 

Mihajlovićka vaš odova phendja kaj semno sito so po sig te zorakharolpe investiciako molipe projektesko thaj te kerolpe jekhavazipe komercialno kontraktesko.

 

"Adžukharava kaj sigate ka hramosarina komercialno kontrakti thaj te la vakharipe kotar molipe thaj čhandipe finansiripasko. Molipe musaj te ovol racionalno thaj adikharipasko. E kinaka kompania CRBC sijamen but šukhar maškharipe thaj pačavinava kaj sa ka realizuina pedo plani", phendj voj.

 

Džang Sjaojuen sikhavdja pačavipe kaj komercialno kontrakti but sigate ka ovol harmonizuimo, thaj kaj akaja kompania pendjardi sitoj kotar sa elementja thaj karakteristike ani sakoja kotar štar etape avutne Fruškogorako koridoresko.

 

"Projektesko-tehnikaki dokumentacia ka ovol gatisarimi ano vakhti. Gndinava kaj kotar komercialno kontrakti thaj molipe projektesko šaj sig te vakharahape, halovava pozicia srbikana rigako", phendja vov.

 

Ano bešipe Bukjaka grupako lele kotor dženutne Ministribaske vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, Ministribaske vaš finansije, Direkciake vaš kapitalno investiripe AP Vojvodina, Direkciake vaš publikako bordži, kotar kabineti presidentkako Thagarutna Srbiako, palem "Putevi" thaj "Koridori Srbije".