RSS

You are here

Mihajlovićka: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Stara Pazova ka ovol agorisimi dži po agor beršesko

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, dikhlardja avdive kupate e Hu Sjaojungea, generalno direktorea “Kinake sastrnalutne” vaš Srbia, laboratoria sistemjengi vaš kontrola sigutni pruga Beograd-Budimpešta.

 

Mihajlovićka kotar odova phendja kaj akaja laboratoria godi avutna sigutna prugako kotar Beogradi dži Budimpešta. 

 

“Ano pučipe sitoj majmoderno laboratoria thaj majmoderno thaj kotar ka vastalutnolpe sigutna pruga. Avdive ano etape kotar Beogradi dži Stara Pazova thaj kotar Stara Pazova dži Novi Sad kerena  majbut bučarne, olendar 1.533. Ano juli ka ovol agorisimo sastuno koloseki ani etapa dži Stara Pazova, dži po agor beršesko ini sa odoja etapa. A po agor avgustesko ano berš so avela ka kera tradipe kotar Beogradi dži Novi Sad sigutne pampurea kotar 200 km ano sati”, phendja voj.

 

Mihajlovićka naisardja kinake themeske pedo ažutipe kotar epidemia korona virus thaj phendja kaj Srbia thaj ThR Kina phanela zoralo amalikanipe, kamlipe duje themengo thaj partnerjengo maškharipe. 

 

Voj pana phendja kaj Srbia planirinela te lačarol sigutni pruga kotar Beogradi dži Niš, thaj kaj adžukharela kaj ano berš so avela te lelpe realizacia odole plajnengo.

 

Hu Sjaojung naisardja telopresidentkake Thagarutnaki pedo devipe dumo thaj ažutipe ani realizacia akale moldikane projektesko.

 

“Akaja laboratoria siola sofisticirimi tehnologia savi čaljarela sa evropake standardja. Po angle so čhivenape sa matrijalja ano procesi lačardipe sigutni pruga, von ka oven testirime ani akaja laboratoria”, phendja vov.