RSS

You are here

Мihajlovićka: Srbia džala angle, ini kaj "Parni pustik" odova na sikhavela ano čačikano čhandipe

Telopresidentka Thagarutna Republika Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, phendja avdive kaj barjaripe BDP-esko, barajripe investiciengo, Duing biznis lista Lumiaka bankako thaj phandipe ano umal transportesko šuže sikhavela kaj Srbia džala angle, ini kaj baro gendo odole badžakjengo na dikhelape ani "Parni pustik" Konsilesko avrijalutne investitorjengo.

 

 "Nais kompanijenge dženutne Konsileske avrijalutne investitorjengo so čhivena pi buti dizutnen Srbiake, paše 100.000 manuša, jase trujal pondž šelestar kotar sa gendo bučarnengo ani Srbia, so rndo dena masekesko pokhibe. Semno sito te vakhara kotar partnerjengi relacia maškhar Konsili thaj Thagarutni", phendja i Mihajlovićka ano sikhavipe "Parna pustikako".

 

Pučljimi te dol komentari kotar nota Konsileski kaj siton čaljarde, ama na ini bahtale vaš pherdipe rekomandaciengo kotar "Parni pustik", telopresidentka Thagarutnaki phendja kaj "nane ni čaljardi ni bahtali akaleberšeske raporteja soske ani "Parni pustik" but odova so kerdilo na dikhola, a saren amen džana kaj Srbia pharuvinelape but pobuder odolesta so hraminelape ano raporti".

 

"Gndinava kaj khupate e Konsilea musaj po šuže te definišina odova so dikhlarelape thaj legarelape ano rami "Parna pustikako", a adžahar na sim vaš odoleske te kerolpe komparacia Duing biznis lista e "Parna pustika"", phendja i Mihalovićka, thaj pana phendja kaj sigurno si pana but buti vaš te anglunisarolpe biznis ambijenti ani Srbia.