RSS

You are here

Mihajlovićka tradutnenge: Vakhti vaš godaripasko thaj seriozno keripe, trin sekunde semninena dživdipe

Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, lela kotor avdive ano pokhibaski stanica “Beograd” po sikhavipe edukativno kampanja JP “Putevi Srbije”- “Trin sekunde sa dživdipe”.

 

Mihajlovićka kotar odova phendja kaj trin sekunde nane hari thaj kaj vaš trin sekunde šaj te tardžarolpe poro, dživdipe pere majpašutnenge, ama ini aver akterjengo ano dromutnipe.

 

“Semno sito te apeluina thaj te edukuina sa tradutnen te keren bajo vaš peske thaj piri familia, ama ini te garaven averen kotar peste. Vakhti avdive kotar sa amender rodila seriozipe thaj godaripe thaj te legara logari kotar arakhipe”, phendja voj.

 

Mihajlovićka phendja kaj majkhatranakale odola tradutne save pačavinene kaj olenge našti te ovol diso soske siolen šukhar automobilja thaj gndinena kaj siton majšukhar tradutne.

 

“Tokam adžahar tradutne siton majbari khatranakale po droma. Vipal sar ini e korona virusea-majhari godarutne siton odola save avdive gndinena kaj odova sito čučavipe”, phendja voj.

 

Telopresidentka Thagarutnaki phendja pana kaj raštra lačarela droma soske šukhar droma tiknarena šaipe kotar bibahtalipe, a reso sito nulto tolerancia pedo mudardutne ano dromutnipe. 

 

“Dži leipe martesko ano auto-drom “Miloš Veliki” khonik na mulo, dži ani Ibareski magistrala mule ina persone. Semno sito kaj sako amendar te dol poro reslipe godaripaske keripa, kaj kana bešela ano auto te gndinol so odova semninela vaš amaro thaj arakhipe amare čhavorengo”, dendja klidutnipe voj. 

 

Zoran Drobnjak, direktori “Putevi Srbije”, phendja kaj akava publikaki firma uzo lačardipe thaj adikharipe dromengo semne vastušaja ulavela vaš arakhipe ano dromutnipe. 

 

“Khupatne e Ministriba dromutnipaske thaj MUP-eja kera pedo napja so po hari manuša merena ano dromutnipe thaj ulava but vastušaja vaš arakhipe”, phendja voj. 

 

Dragan Milutinović, žurnalisti RTS-sko, phendja kaj akaja akcia siola reso te edukuinol tradutnen thaj kaj trin sekunde semninela dikhipe pedi navigacia, radio, telefoni, so šaj te anol dži khuvipe e katastrofalno natidženca.

 

“Manga te phena kaj semno sito te adikharolpe distance, poulavdipe ano situacia kana sitoj muhi, puzimo drom thaj bilačhe vaktune šartja”, phendja vov.

 

Ano spoti “Trin sekunde sa dživdipe” lena kotor Srdjan Predojević, Slobodan Šarenac, Biljana Vraneš thaj Vladimir Jeličić.