RSS

You are here

Mihalovićka: Kruševaci vaš duj, a Kraljevo vaš trin berš ano auto-drom

“Ano akava berš but semno vaš Srbia ani infrastruktura-gena numa 350 km auto-dromja save mukhlam ano dromutnipe. Idž lepardjam leipe lačardipe Moravako korididoresko, moderno thaj angluno digitalno auto-drom savo ka phanol Srbia e Srbia”, phendja taharako Telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović.

 

Voj,dostuipa ano detharinesko divutno RTS, phendja kaj semno te lačara auto-dromja, soske odova semninela ini neve investicie thaj pošukhar dživdipe vaš amare dizutnenge.

 

“Odova 2012. našti sine te dikhen. Arakhlam bi agorisutne projektja, na sine butipe. Amen avidve kotar srbikano budžeti ulava 150 milijojna evrja vaš Moravako koridori, kotar savo numa sine te dikha suno 2012. Ka ovol akava moderno auto-drom, sar so sakova kilometari savo dži akana mukhlam lačardilo pedo sa lumijake standardja”, phendja voj.

 

Mihajlovićka lepardja kaj projekti lačardipe Moravako kordiori talohalovela ini regulišipe lejnako Zapadna Morava, sar ini angluno digitalno koridori, so talohalovela kaj tradutne ka ovelolen sa musajutne informacie pedo khuvipe ano auto-drom, kotar vakhtune šartja, dži kote si phandipe dromesko thaj aver.

 

“Diz Kruševci, kotar idž lelam bukja, agorisindja kompletno eksproprijacia. Vaš duj berša ka ovol phando e Koridorea 10, Kraljevo ka phana vaš trin beršenge, a sa auto-drom ka ovol gata vaš štar berš. Nikana veke naka ovol amenge  kaj daj drom lačara 10, 20 jase 40 berš”, dendja klidutnipe i Mihajlovićka.