RSS

You are here

Romano bešipaskothan e 2.500 dizutnenca ani Smedereva lela kanalizacia

Raštrako sekretari ano Ministribe vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, Zoran Lakičević, lela kotor ano agorisipe bukjako ano lačardipe kanalizaciako sistemi thaj vakum stanica ano bešipaskothan Mali krivak ani Smedereva.

 

O Lakičević phendja kaj molipe akale projektesko 1,2 milijojna evrja, kaj ano bešipaskothan Mali krivak dživdinena paše 2.500 dizutne romane nacionalnipaske thaj kaj odova sito jekh kotar majbare romane bešipaskethana ani amari phuv.

 

Vov phendja kaj agorisipa akale projektesko kerdile šartja vaš podur barjaripe bešipaskothanesko, kaj ano gatisaripe ini nevo programi kotar IPA 2018, bešipe ano khera thaj komunalno infrastruktura ano romane bešipaskethana, molipa 20 milijojna evrja, thaj kaj Koordinaciako trupo vaš dikhlaripe realizacia  Strategiako vaš socialno inkluzia Romengi thaj Romnjengi  po čakat e telopresidentka Thagarutnaki thaj ministarka vaš lačaripe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović, apsolutno sito dendo ano procesi inkluziako Romengo thaj Romnjengo ano amaro amalipe.

 

O Lakičević pana phendja kaj akava programi realizuimo ažutipa Evropaka uniako prekal IPA fondja thaj kaj dži akana kerdili buti ano Odžaci, Ub, Lebane, Svilajnac, Loznica, Boljevci thaj Novi Pazar, a kaj pana siton bukja ani Prokuplja, Stara Pazova thaj Opovo.

 

"Po ulavdipe sim bahtalo so avdive arakhape ano jekh kotar majbare romane beršipaskethana ani Republika Srbia. Čaljardo sim so dikhava kaj agorisipa akale projektesko bešipaskothan lela šartja vaš podur te barjarolpe. Amaro reso sito kaj tumen thaj tumare čhavore situmen but pošukhar šartja vaš dživdipe, barjaripe, školuipe, sastipe, khuvipe pi buti, sar ini butipasko dizutnipe", phendja o Lakičević.