RSS

You are here

Thagarutni Srbiaki thaj Beogradi khupate ano neve infrastrukturake projektja

Thagarutni Srbiaki thaj Diz Beogradi ka lungaren khupate te keren buti ano infrastrukturake projektja. Sar ini vaš beogradesko metro,Thagarutni Srbiaki ka ovol investitori ano projekti lačardipe neva purtjako prekal Sava.

 

Vaš odova Thagarutni  Srbiaki formirindja ulavdi Bukjaki grupa vaš devipedumo lačardipe neva purtjako prekal len Sava ano Beogradi, sava preseduinela telopresidentka Thagarutna Srbiaki thaj ministarka vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura, prof. dr Zorana Mihajlović.

 

Džene akala Bukjako grupako siton dženutne Ministribasko vaš finansije, Ministribasko vaš lačardipe, dromutnipe thaj infrastruktura,  javerutno dizakopočekatuni Beogradesko Goran Vesić thaj džene ano ekspertsko servisi Dizako Beograd, dženutne Dromutno institutesko CIP thaj Republikaki direkcia vaš mangin.

 

Telopresidentka Mihajlović phendja kaj nevi purt prekal Sava projekti kotar baro semnipe na numa vaš Diz thaj kaj sito lafi kotar kompleksno projekti savo labdaripa trubul te realizuinolpe.

 

"Adžukharava kaj Reviziono komisia ano majpašutno roki dikhlarela ideako projekti, palem te finalizuinolpe projektesko-tehnikaki dokumentacia thaj te džalpe ano lačardipe nevo purtjako thaj pašarutne dromutnikanutne. Purani purt prekal Sava ka ovol ačhardo soske sito kulturno barvalipe thaj vaš odoleske musaj te legarolpe ulavdo logari kotar oleski demontaža", phendja i Mihajlovićka.

 

Ani avdisutno bešipe Bukjako grupako zorakhardilo bukjako lil thaj vakhardilo kotar dinamika aktivipaske save avena, ano odova ini vakheripe kotar finansiripe projekatesko.