RSS

You are here

Aktuelipe

23.06.2020. - 07:35

Mihajlovićka: Sijamen agorisipe vaš konflikti RGZ thaj publikake notarja, dizutne veke nane musaj te džan ano šalterja vaš lil manginesko

23.06.2020. - 07:33

Mihajlovićka thaj Pinter kotar rekonstrukcia prugaki Subotica-Segedin thaj bufljaripe samatrendjengo nakhavipe Horgoš

23.06.2020. - 07:32

Mihajlovićka e firma “Koridori Srbije” kotar bare infrastrukturake projektja

23.06.2020. - 07:32

Mihajlovićka: Lačardjam baro bičačipe, paše 30.000 dizutne akana šaj te registruinenpe ano katastri sar manginutne kherengo

19.06.2020. - 08:19

Mihajlovićka: Investirindjam 24 milijojna evrja ani komunalno infrastruktura, Kruševaci šaj te ovol “harijalutni diz”

18.06.2020. - 08:18

Mihajlovićka ando starti bukjengo pe lačardipe sigutni dromutnikani savi ka phanol Valjevo e auto-dromea “Miloš Veliki”

17.06.2020. - 07:35

Mihajlovićka e kinaka kompania CRBC: Molipe khupatne infrastrukturake projektja pobare kotar efta milijarde evrja

17.06.2020. - 07:34

Mihajlovićka e neve ambasadorea Slovačkako: But thanutnipe vaš maškharipe ani infrastruktura

17.06.2020. - 07:28

Mihajlovićka ano Aleksinac: Infrastruktura sito fundo dživdipasko, investirindjam 4,6 milijojna evrja ani fabrika vaš pijibasko pani

16.06.2020. - 07:44

Mihajlovićka mukhla ano dromutnipe purt ki Ostružnica: Ano barikanipe tehnipasko, jekhipasko thaj phandipe manušengo ka lungara te lačara purtja

Pages