RSS

You are here

Aktuelipe

28.04.2020. - 11:10

Mihajlovićka thaj ambasadorka Kinaki ano trujalutnodrom trujal Beogradi: Agorisipe bukjako po hari kotar duj berš

26.04.2020. - 11:09

Mihajlovićka sebepi lumiako dive pilotjengo: Nais tumenge so sijen uzi tumari phuv kana sito majphare  

26.04.2020. - 08:51

MIHAJLOVIĆKA: MAŠKHARTHEMTUNO PHARIPASKO TRANSPORTI KOTAR VITALNO MOLDIPE, DEVIPEDUMO VAŠ POSIGUTNI SANACIA KOTAR TRADIPE MANUŠENGO 

26.04.2020. - 08:50

MIHAJLOVIĆKA: PALI PANDEMIA MUSAJ TE PHARUVINA AMARE POLITIKE 

24.04.2020. - 09:29

Mihajlovićka: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Novi Sad dži oktobri 2021.  

24.04.2020. - 09:28

Mihajlovićka: Bučarne siton heroja amare amalipaske, lačardimaske thana na ačhile bukja ano vakhti pandemiako

24.04.2020. - 09:26

Mihajlovićka: Srbia na ačhili ano vakhti pandemiako, bučarne heroja amare amalipaske

19.04.2020. - 14:45

Mihajlovićka: Sa bučarne ano lačardimaske thana siton čačikane heroja amare amalipaske

19.04.2020. - 14:44

Mihajlovićka bahtakerdja Vaskrs pravoslavno pačavutnenge: Te dikhlara jekh avereste!  

19.04.2020. - 14:43

Mihajlovićka: Maškharthemutno transporti funkcionišinela, anibe robako dizutnenge ano angluno than

Pages