RSS

You are here

Aktuelipe

30.04.2020. - 21:53

Mihajlovićka: Srbia putarelape, ama oveni godarutne soske khatranakalipe na nakhla, musaj te sikhlova te dživdina e virusea

28.04.2020. - 11:11

Mihajlovićka: Maškhardizako transporti kotar kurko savo avela

28.04.2020. - 11:10

Mihajlovićka thaj ambasadorka Kinaki ano trujalutnodrom trujal Beogradi: Agorisipe bukjako po hari kotar duj berš

26.04.2020. - 11:09

Mihajlovićka sebepi lumiako dive pilotjengo: Nais tumenge so sijen uzi tumari phuv kana sito majphare  

26.04.2020. - 08:51

MIHAJLOVIĆKA: MAŠKHARTHEMTUNO PHARIPASKO TRANSPORTI KOTAR VITALNO MOLDIPE, DEVIPEDUMO VAŠ POSIGUTNI SANACIA KOTAR TRADIPE MANUŠENGO 

26.04.2020. - 08:50

MIHAJLOVIĆKA: PALI PANDEMIA MUSAJ TE PHARUVINA AMARE POLITIKE 

24.04.2020. - 09:29

Mihajlovićka: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Novi Sad dži oktobri 2021.  

24.04.2020. - 09:28

Mihajlovićka: Bučarne siton heroja amare amalipaske, lačardimaske thana na ačhile bukja ano vakhti pandemiako

24.04.2020. - 09:26

Mihajlovićka: Srbia na ačhili ano vakhti pandemiako, bučarne heroja amare amalipaske

19.04.2020. - 14:45

Mihajlovićka: Sa bučarne ano lačardimaske thana siton čačikane heroja amare amalipaske

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.