RSS

You are here

Aktuelipe

26.08.2019. - 11:23

I Mihajlovićka: Tahara putara tenderi vaš Moravako koridori, pratsav kotar strategiako partneri anela Thagarutni

23.08.2019. - 14:24

I Mihajlovićka: Startuina lačardipe šov auto-dromja ano akava thaj berš so avela

14.08.2019. - 07:54

I Mihajlovićka dikhlardja agorisutne bukja ano Koridori 11: Sa gata vaš mukhlipe ano dromutnipe ano purano kurko

14.08.2019. - 07:53

I Mihajlovićka: Tradeni pačavipa, arakheni dživdipe!

14.08.2019. - 07:52

I Мihajlovićka: Nane bare thaj tikne droma, sakova gav ani Srbia musaj te ovelole manušikane šartja vaš dživdipe

14.08.2019. - 07:50

I Mihajlovićka: Pedo rodipe dizutnengo Velika Plana, uzi rekonstrukcia dromeski ka kera ini 3,5 km kanalizacia

14.08.2019. - 07:49

I Mihajlovićka: Drom Smederevaki Palanka- Velika Plana ka ovol rekonstruišimo dži novembari

14.08.2019. - 07:47

I Mihajlovićka: Tradineni godarikano thaj arakhutnikano, dživdipe amare čhavorengo nanole molipe!

14.08.2019. - 07:46

I Mihajlovićka e ambasadorka australiaka thagarutnaki vaš džuvljenge thaj čhavorenge: Srbia thaj Australia šaj jekh jekhesta te siklon

12.08.2019. - 12:59

I Мihajlovićka: Lačara angluni sigutni pruga ani mesmerjavinutni Evropa

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.