RSS

You are here

Aktuelipe

Tue, 01/28/2020 - 07:43

Mihajlovićka e Inžinjerenga komora Srbiako: Pherdo devipe dumo vaš zorjakharipe inžinjrengi buti

Wed, 01/22/2020 - 09:17

Mihajlovićka e delegacia kinaki Eksim banka kotar finansiripe infrastrukturake projekatja kotar nevo investiciako ciklusi

Wed, 01/22/2020 - 07:36

Mihajlovićka: Beogradi definitivno lela sistemi vaš šužardipe melale pajnengo

Tue, 01/21/2020 - 07:59

Mihajlovićka: Avio-linia maškhar Beogradi thaj Priština kana kerenape šartja

Mon, 01/20/2020 - 07:49

Mihajlovićka e sindikatjenca sastrnalutnake kotar pošukhar šartja bukjake

Thu, 01/16/2020 - 07:52

Mihajlovićka e firmenca “Putevi Srbije” thaj “Koridori Srbije”: Agorisindjam bari buti, neve projektja siton anglo amende

Thu, 01/16/2020 - 07:51

Mihajlovićka e Unija bukjakedevutne Srbiake: Balval ano dumo vaš pana pobaro ekonomikano barjaripe

Thu, 01/16/2020 - 07:50

Mihajlovićka e presidentoa kinaki sastrnalutni: Sigutni pruga dži Stara Pazova ano marti, dži Novi Sad ano anglojevend 2021!

Tue, 01/14/2020 - 07:53

Mihajlovićka: Ano marti anglune natarja kherenge vaš askerja thaj policajcja ani Vranja

Tue, 01/14/2020 - 07:52

Mihajlovićka: Na ka cidape kotar analiza sakova dinari vaš lačardipe Koridori 10

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.