RSS

You are here

Aktuelipe

Thu, 11/28/2019 - 07:56

Mihajlovićka: Kotar decembri urjavipe kotar Aerodromi “Morava” vaš Beč, kotar marti ini vaš Solun

Tue, 11/26/2019 - 08:30

Mihajlovićka thaj Teofanis: Porto ano Soluni palem putarelape vaš Srbiake

Tue, 11/26/2019 - 08:29

Mihajlovićka: Ministribe deladumo Zavodeske vaš sastipasko uluvipe bučarnengo ani “Železnice Srbije”

Tue, 11/26/2019 - 08:27

Mihajlovićka: Neve zumavipaske napja, pobut buti vaš kherutne lačardimaske firme

Tue, 11/26/2019 - 08:25

Mihajlovićka lela kampanja “16 dive aktivizmi” ani Srbia

Thu, 11/21/2019 - 08:09

Mihajlovićka e ambasadorea Falkonea kotar projekti lačardipe beogradesko metro

Thu, 11/21/2019 - 08:08

Mihajlovićka: Nakha ano lačardipe auto-dromesko thaj sigutni dromutnikani Ruma-Šabac-Loznica

Wed, 11/20/2019 - 08:08

Mihajlovićka e "Taš japi" kotar lačardipe auto-drom Beograd-Sarajevo thaj khera vaš dženutne zoralipe arakhipaske

Wed, 11/20/2019 - 08:06

Mihajlovićka: Agorisipe Koridori 10 sito generaciako labdaripe, ama nane ačhavipe!

Mon, 11/18/2019 - 07:56

Mihajlovićka: Nane tolerancia sigipaske kana siton džividpe manušenge ano pučipe

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.