RSS

You are here

Aktuelipe

Wed, 12/25/2019 - 08:40

Mihajlovićka: Palo 60 berš Aerodromi “Nikola Tesla” ovelole majmoderno kontrolno toranj

Wed, 12/25/2019 - 08:38

Mihajlovićka ani Kikinda: Ano berš savo avela 4,3 milijarde dinarja vaš infrastrukturno projektja

Thu, 12/19/2019 - 07:41

Mihajlovićka ano putaripe auto-drom Surčin-Obrenovac: Sikhavdjam kaj sijam kabilutne vaš bare keripe

Thu, 12/19/2019 - 07:40

Мihalovićka dikhlardja etapa Surčin-Obrenovac: Sa sito gata vaš mukhlipe ano dromutnipe

Thu, 12/19/2019 - 07:38

Mihajlovićka: Khaniči veke ani Srbia nane dur

Tue, 12/17/2019 - 07:58

Mihajlovićka: Ani Srbia khanči veke nane dur

Tue, 12/17/2019 - 07:54

Mihajlovićka: Vaš Devlikano Nikola kotar Beogradi dži Čačak vaš jekh sati

Tue, 12/17/2019 - 07:53

Mihalovićka: Kruševaci vaš duj, a Kraljevo vaš trin berš ano auto-drom

Tue, 12/17/2019 - 07:51

Mihajlovićka: Moravako koridori-investicia ano avutnipe dizutnengo Srbiako

Mon, 12/16/2019 - 08:37

Mihajlovićka: Sistemi vaš šužaripe melale pajnengo ka agorisinol butedekadengo problemi Beogradjanengo

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.