RSS

Подићи родну равноправност у Србији на виши ниво

У Србији постоји родна неравноправност која је посебно видљива у области зарада, jeр су жене често слабије плаћене од мушкараца за исте послове, а постоје и други видов

Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о превозу терета у друмском саобраћају

1. У поступку припреме закона којим се уређују услови и начин обављања јавног превоза терета и превоза терета за сопствене потребе у друмском саобраћају који се обавља на територији Републике Србије...

Јавна расправа - Нацрт Закона о превозу путника у друмском саобраћају

1. У поступку припреме закона којим се уређују услови и начин обављања јавног превоза путника и превоза лица за сопствене потребе који се обавља на територији Републике Србије, обављања међународног...