RSS

За седам дана предлози радне групе за хитне измене Закона о безбедности саобраћаја

Радна група за бригу и чување младих возача и младих учесника у саобраћају у року од седам дана усагласиће предлоге за измене Закона о безбедности саобраћаја, у делу ко

Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о изменама и допунама закона о безбедности и интероперабилности железнице

Ha основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр. 61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства грађевинарства,...

Програм јавне расправе о Нацрту закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају

1. У поступку припреме закона којим се уређује истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа,...