RSS

Home page slider

Деонице на којима се изводе радови у оквиру обнове путне инфраструктуре на дан 01. августа 2014. године

Према информацији коју је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило ЈП „Путеви Србије“ у току су радови на откањању последица поплава за чији је завршетак Влада поставила рок...

Пoтпрeдсeдник Mихajлoвић рaзгoвaрaлa сa рукoвoдствимa Гoлупцa и Влaдичинoг Хaнa

Пoтпрeдсeдник Влaдe и министaр грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe прoф. др Зoрaнa Mихajлoвић сa сaрaдницимa рaзгoвaрaлa je дaнaс сa рукoвoдствимa oпштинa Гoлубaц и Влaдичин Хaн o рeшaвaњу...