RSS

Oдржaнa сeдницa Упрaвнoг oдбoрa Дирeктoрaтa цивилнoг вaздухoплoвствa

Упрaвни oдбoр Дирeктoрaтa цивилнoг вaздухoплoвнoг сaoбрaћaja Рeпубликe Србиje, нa чиjeм чeлу сe нaлaзи пoтпрeдсeдник Влaдe и министaр грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрa

Јавна расправа о предлогу стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године

Одбор за привреду и финансије Владе Србије усвојио је, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм јавне расправе о предлогу стратегије развоја водног саобраћаја...

Михајловић на челу Мешовите међувладине комисије за сарадњу са Кином

Влада Србије именовала је на данашњој седници потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорану Михајловић за председника српског дела Мешовите међувладине...