RSS

Home page slider

Пројектантским надзором спречити плаћање одштете извођачима

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструтуре покренуло је иницијативу за увођење обавезног пројектантског надзора, које ће бити саставни део измена и допуна

Деонице на којима се изводе радови у оквиру обнове путне инфраструктуре на дан 29. јула 2014. године

Према информацији коју је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило ЈП „Путеви Србије“ у току су радови на откањању поледица поплава за чији је завршетак Влада поставила рок...

Борба против сиве економије приоритет Владе

Борба против сиве економије један је од приоритета Владе, због чега радују најновији подаци о расту пореских прихода који показују да се у Србији успешно сузбија нелегално тржиште нафтних деривата.У...