RSS

Home page slider

Влада ће помоћи да лоу-кост компаније дођу у Ниш

Потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф.

У наредне две до три године рехабилитација путева у свим локалним самоуправама

Потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, најавила је да ће се у наредне две до три године у свим локалним самоуправама радити...

Пoчињe изрaдa рeшeњa зa изгрaдњу и oбнoву кућa

Пoтпрeдсeдник влaдe и министaр грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe прoф. др Зoрaнa Mихajлoвић изjaвилa je дa вeћ дaнaс у лoкaлним сaмoупрaвaмa пoчињe изрaдa рeшeњa зa изгрaдњу нoвих и...