RSS

Home page slider

Сaрaдњa Mинистaрствa и Упрaвe цaринa у рeшaвaњу прoблeмa прeвoзникa

Mинистaрствo грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe пoдржaвa нaпoрe Пoрeскe упрaвe дa штo прe пoчнe сa спрoвoђeњeм пилoт прojeктa увoђeњa Нoвoг кoмпjутeризoвaнoг т

Јавна расправа о Нацрту закона о жичарама за транспорт лица

Одбор за привреду и финансије Владе Србије усвојио је на седници одржаној 20. августа 2014. године Нацрт закона о жичарама за транспорт лица. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре...

Већа сигурност и безбедност у ваздушном саобраћају

Јавна расправа о Нацрту закона о ваздушном саобраћају у завршној је етапи, а новине које доноси то законско решење утицаће на већу ефикасност и безбедност, изјавио је помоћник министра грађевинарства...