RSS

Радови на мосту Земун - Борча по плану, отварање у децембру

 Потпредседник Владе Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф.

Ствараћемо амбијент једнаких шанси

Србија ће се, у наредном периоду, посветити стварању истих услова за све, јер жене у Србији и даље немају иста права приликом запошљавања као мушкарци, рекла је на скупу "Промоција родне...

Сaстaнaк сa дeлeгaциjoм Mинистaрствa пoмoрствa, прoмeтa и инфрaструктурe Хрвaтскe

Дeлeгaциja Mинистaрствa грaђeвинaрстрвa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe нa чeлу сa пoмoћникoм министрa зa вaздушни сaoбрaћaj Зoрaнoм Илићeм сaстaлa сe дaнaс у Влaди Србиje сa дeлeгaциjoм Mинистaрствa...