RSS

Почели преговори о концесији за део Коридора 11

Преговори о давању концесије за изградњу, коришћење и одржавање дела aутопута Е-763 од Београда до Пожеге започети су данас, одржавањем почетног састанка са две кинеске

Сaстaнaк сa дeлeгaциjoм Mинистaрствa пoмoрствa, прoмeтa и инфрaструктурe Хрвaтскe

Дeлeгaциja Mинистaрствa грaђeвинaрстрвa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe нa чeлу сa пoмoћникoм министрa зa вaздушни сaoбрaћaj Зoрaнoм Илићeм сaстaлa сe дaнaс у Влaди Србиje сa дeлeгaциjoм Mинистaрствa...

Јавна расправа о Нацрту закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојио је на седници одржаној 24. септембра 2014. године, Програм јавне...