RSS

Home page slider

Деонице на којима се изводе радови у оквиру обнове путне инфраструктуре на дан 29. јула 2014. године

Према информацији коју је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило ЈП „Путеви Србије“ у току су радови на откањању поледица поплава за чији је завршетак Влада поставила рок...

Нацрт закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи на јавној расправи од 29. јула

Одбор за привреду и финансије Владе Србије усвојио је на седници одржаној 25. јула 2014. године Нацрт закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи. Министарство грађевинарства,...