RSS

You are here

Partnerstvo Srbije i Albanije

Radna grupa eksperata iz Srbije i Albanije za infrastrukturne projekte, koja je formirana prilikom prve bilateralne posete Tirani Potpredsednika Vlade prof.dr Zorane Mihajlović, posle 23 godine, sastaće se u petak, 20. februara, u Beogradu.

 

U cilju ekonomsko-regionalnog osnaživanja, dolaskom albanskog tima u Srbiju, trebalo bi da se  preciziraju zajednički dokumenti i projekti u vidu strategije, koja bi se kasnije realizovala  u okviru Akcionog plana do 1.aprila.

 

Srpsko-albanska Radna grupa formirana je u dve podgrupe – za drumski i železnički saobraćaj koje će se baviti rekonstrukcijom pruge Beograd-Bar, izgradnjom puta Niš-Priština-Tirana sa ciljem izlaska ovog pravca na luku, izgradnjom Koridora 11 od Beograda do Crne gore i njegovim ukrštanjem sa Jadransko-jonskim auto-putem, takozvanim ’’Plavim koridorom’’.

 

Interteresi Srbije i Albanije su  povezivanje i zajednički nastupi pred Evropskom unijom u realizaciji pomenutih infrastrukturnih projekata, istakla je Mihajlović.