RSS

You are here

CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA - CJN 6/2016 - Osiguranje zaposlenih u slučaju smrti, usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade