RSS

You are here

JN 12/2016 - Usluge izrade izmena projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju „Prve A faze” državnog puta prvog reda, autoputa na trasi postojećeg magistralnog puta M-1.11, veza Koridor 10 - Kragujevac od km 5+000 do km 14+773 sa tehničkom kontrolom