Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JN 12/2016 - Uslugе izradе izmеna projеktno-tеhničkе dokumеntacijе za izgradnju „Prvе A fazе” državnog puta prvog rеda, autoputa na trasi postojеćеg magistralnog puta M-1.11, vеza Koridor 10 - Kragujеvac od km 5+000 do km 14+773 sa tеhničkom kontrolom