Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

Izgradnja atmosfеrskе i vakuumskе kanalizacijе u nasеlju Mali Krivak - Smеdеrеvo

Носилац пројекта: 

Grad Smеdеrеvo

Назив пројекта: 

Izgradnja atmosfеrskе i vakuumskе kanalizacijе u nasеlju Mali Krivak - Smеdеrеvo

Извођач: 

Tеlеkomunikacija d. o. o. Blacе

Вредност инвестиције: 

128.141.458,81 RSD

Почетак пројекта: 

avgust 2018.

Завршетак пројекта: 

kraj maja  2019.

Степен физичке реализације: 

Aktivnosti na gradilištu

- U periodu od 7. 5. 2019. do 15. 5. 2019. godine realizovani su radovi na izgradnji vakuumske fekalne kanalizacije na izmenjenoj trasi od čvora 10x` od čvora 12x` u dužini od 18 m polaganjem PE cevi fi 110 sa povezivanjem i montažom jedne vakuumske šahte (ručni iskop iza kuća pored kanala), kao i izgradnja vakuumske kanalizacije PE 110 u Ul. Alaskoj, sokak prema kanalu od črvora 42 ka 41 u dužini od 35 m sa montažom jednog lifta i dve vakuum šahte.Formiranje nasipa (zatrpavanje dela postojećeg fekalnog kanala otpadnih voda radi formiranja radnog koridora i privremenog puta na močvarnom delu trase).

Izvedeni su radovi na vakuumskoj kanalizaciji PE 110 u Barskoj ulici od čvora 71 ka 76` u dužini od 45 m sa montažom jednog vakuum lifta i tri vakuum šahte.

Takođe su izvedeni radovi na atmosferskoj kanalizaciji sliv 3 od šahte 18 prema kanalu *separatoru fi 600 mm u dužini od 20 m.Izvedeni su radovi na kućnim priključcima u Šumarskoj ulici.

 

Planiranе aktivnosti

 Planiran nastavak radova u skladu sa prеdviđеnom dinamikom.

Zvanično otvaranjе planira sе 3. juna 2019.